Slavnost výročí posvěcení katedrály sv. Štěpána

Milena Davídková 20.září 2017

Poutní mše svatá u příležitosti výročí posvěcení katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích se konala ve středu 20. září 2017. Jejím hlavním celebrantem byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, koncelebrovali generální vikář Mons. Martin Davídek, probošt katedrální kapituly, prelát Jiří Hladík O.Cr. a administrátor farnosti v Českém Dubu R.D. Miroslav Maňásek. Při mši svaté přisluhoval jáhen ing. Václav Sládek O.Cr.

Svatoštěpánská katedrála byla posvěcena dne 21. září 1681 druhým litoměřickým biskupem Jaroslavem Ignácem Šternberkem (1676 – 1709). Důvodem přeložení slavnosti výročí posvěcení katedrály o den dříve na 20. září oproti skutečnému dni posvěcení je, že na 21. září připadá svátek sv. Matouše a docházelo by k překrytí tohoto důležitého svátku.

 20. září 2017, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto:  Milena Davídková