Slavnost žehnání sochy sv. Anežky v Doksanech

Karel Pech 14.listopadu 2012

Svatoanežská pouť s žehnáním sochy sv. Anežky České, 13. listopadu 2012, litoměřický biskup Jan Baxant, strahovský opat Michael Pojezdný, prof. Petr Piťha, probošt kláštera Adrián Zemek, autor sochy Josef Fryauf, řádové sestry premonstrátky a další hosté, klášter sester premonstrátek, Doksany