Slavnost Zjevení Páně v bohosudovské bazilice

Milena Davídková 6.ledna 2020

O slavnosti Zjevení Páně (Tři králové) se konalo v bazilice Panny Marie Bolestné v Bohosudově žehnání vody, kadidla a křídy při mši svaté. Farnost se ráda podělila o pár fotografií z této události, která zaslala pro diecézní web.

6. ledna 2020, bazilika Panny Marie Bolestné, Bohosudov

Foto: archiv farnosti