Slavnost Zjevení Páně v komunitě sester premonstrátek v Doksanech

Dominik Faustus 7.ledna 2021

O slavnosti Zjevení Páně (lidově Tři králové) ve středu 6. ledna 2021 při mši svaté v komunitní kapli sester premonstrátek v Doksanech žehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant vodu, kadidlo a křídu. Po bohoslužbě a polední společné modlitbě se pan biskup setkal s řádovými sestrami a seznámil se také s dvěma novými kandidátkami, které uvažují o řeholním životě v doksanské klášterní komunitě.

Foto: Dominik Faustus