Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Marie Koscelníková 25.dubna 2011

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v neděli 24. dubna 2011 v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích vedl biskup litoměřický Mons. Jan Baxant. Spolu s ním koncelebrovali generální vikář P. Stanislav Přibyl CSsR. a J. M. can. Jiří Hladík.

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně je největší slavností křesťanského církevního roku, při které slavíme Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí.

Na závěr bohoslužby požehnal biskup Jan Baxant pokrmy, které si věřící donesli.

 

Toto je den, jejž učinil Pán, plesejme a radujme se v něm, neboť Pán vpravdě vstal z mrtvých. Svou mocí znovu postavil zbořený chrám svého těla. On svou smrtí naši smrt zničil, svým vzkříšením nám vrátil život.