Slavnostní bohoslužba k 700. výročí prvního známého ústeckého faráře otce Petra

Dominik Faustus 13.srpna 2018

V neděli 12. srpna 2018 od 10.30 proběhla v ústeckém kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnostní poutní bohoslužba, která připomněla 700 let od doby, kdy známe jménem prvního duchovního správce farnosti - otce Petra, jehož jméno se objevuje v nejstarších záznamech z roku 1318. Mši svatou celebroval litoměřický biskup. Mons. Jan Baxant, kterého přivítal ústecký arciděkan a kanovník Miroslav Šimáček. Na tuto bohoslužbu přijeli také kanovníci litoměřické svatoštěpánské kapituly v čele s jejím děkanem. Na varhany hrál Přemysl Kšica za trubkového doprovodu. Žalm zazpívala z kůru arciděkanského kostela Marie Gottfriedová. Sedmisetleté výročí připomíná také na několika panelech instalovaná výstava, dokumentující historii kostela, ústecké farnosti i tehdejší život věřících. Výstava je instalována přímo v kostele a je přístupná v otevírací době. 

700 let ústecké farnosti, neděle 12. srpna 2018, Ústí nad Labem

Foto: Dominik Faustus