Slavnostní bohoslužba na poděkování za 70 let života, 10 let biskupské služby a 45 let kněžství biskupa Jana Baxanta

Milena Davídková 22.října 2018

V sobotu 20. října 2018 oslavil mší svatou v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích biskup Jan Baxant životní jubileum 70 let života, 10 let biskupské služby a 45 let kněžství. Na mši svatou přijeli biskupové z České republiky, vedení předsedou České biskupské konference Dominikem kardinálem Dukou, za Slovenskou biskupskou konferenci přicestoval nitranský biskup Viliam Judák s doprovodem. Svatého Otce při slavnosti reprezentoval Mons. Mambé Jean-Sylvain Emien z Apoštolské nunciatury. Mezi zástupci veřejného života nechyběli hejtman ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček a hejtman libereckého kraje pan Martin Půta, starosta Litoměřic a senátor Ladislav Chlupáč, starosta města Dubí Petr Pípal, který zapůjčil velký stan pro poutníky, umístěný na Dómském náměstí, a mnoho dalších představitelů měst a obcí. Za akademickou obec přicestovali zástupci pražské Karlovy univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Technické univerzity v Liberci a množství dalších zástupců akademické obce. Mezi další gratulanty patřili kněží a jáhnové litoměřické diecéze spolu se svými farníky a také poutníci z okolních diecézí. Při mši svaté kázal biskup Pavel Posád, na konci bohoslužby pogratuloval jubilantovi nejprve Dominik kardinál Duka, poté za kněze a jáhny probošt litoměřické kapituly P. Jiří Hladík a nakonec za rodiny a Diecézní centrum pro mládež rodina Olivova a Kristián Přenosil. Na závěr mše svaté udělil jubilant, s dojetím v hlase, spolu s přítomnými biskupy a opaty, slavnostní požehnání všem přítomným, jejichž odhadovaný počet byl kolem osmi stovek.

Po skončení mše svaté se litoměřický biskup Mons. Jan Baxant na Dómském náměstí před litoměřickou katedrálou setkal s dalšími gratulanty, pro které bylo ve stanu připraveno občerstvení. Spolu s pozvanými hosty a rodinnými příslušníky pak zasedl biskup ke slavnostní tabuli v Biskupském pivovaru na Komenského ulici č. 4 v Litoměřicích. 

Všem, kteří se zasloužili o přípravu jak liturgické části děkovné bohoslužby, tak i o technické zajištění a občerstvení (spolu se skauty, kteří drželi stráž po celou noc i během dne), patří veliké díky, neboť odvedli velmi dobrou práci, spočívající rovněž v několikaměsíční přípravě. Ať jim všem Bůh dá ze svých darů štědrou odměnu za službu i věrnost a otci biskupu Janu Baxantovi požehnání a vše, co potřebuje k vedení svěřených duší na cestě do Božího království.

Fotografie ze slavnosti si můžete prohlédnout také na webu Člověk a víra.

20. října 2018, biskupská rezidence, katedrála sv. Štěpána, Dómské náměstí, Litoměřice

Foto: Biskupství litoměřické