Slavnostní bohoslužba se zasvěcenými osobami.

Marie Koscelníková 6.února 2011

Slavnostní bohoslužba se zasvěcenými osobami.Dne 5. února 2011 sloužil biskup Jan Baxant v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích mši svatou u příležitosti Dne zasvěceného života.

 

Slavnostní bohoslužby se zúčastnily dvě desítky kněží a řeholníků a třináct řeholnic. Po mši svaté se s nimi biskup Jan Baxant setkal v rezidenci při přátelském rozhovoru a občerstvení.

 

Ze slov biskupa Jana Baxanta:

„Není to jenom den řeholníků a řeholnic, ale je to vlastně Den zasvěceného života, protože existuje už teď v současné církvi několik forem zasvěcení. Dříve to bývali jenom řeholníci a řeholnice, dnes jsou i různé sekulární instituty - zasvěcené panny, zasvěcené vdovy, jsou poustevníci, poustevnice a další. Takže právě na Hromnice, na svátek Uvedení Páně do chrámu, kdy byl malý Ježíš představen v jeruzalémském chrámě a jakoby zasvěcen službě Hospodinu, službě spásy, toto zasvěcení připomínají právě tyto zasvěcené osoby. Jsou zasvěceny v tom smyslu, že nabízejí všechny své síly Pánu Bohu a dobru lidí...