Slavnostní loučení s farářem v Lovosicích

Dominik Faustus 26.srpna 2019

V neděli 25. srpna 2019 se v kostele sv. Václava v Lovosicích konala slavnostní mše svatá celebrovaná naposledy P. Romanem Depou, který po osmi letech služby končí své pastýřské působení v lovosické farnosti. Při bohoslužbě koncelebroval litoměřický děkan Józef Szeliga, který lovosickou farnost od P. Depy přebírá excurrendo do duchovní správy. Rozloučit se se svým farářem, popřát mu mnoho úspěchů v novém působišti, přišlo množství místních farníků. Děkujeme otci Romanovi za jeho působení v litoměřické diecézi a přejeme mu mnoho požehnání v budoucnosti.

Kostel sv. Václava, 25. srpna 2019, Lovosice

Foto: Dominik Faustus