Slavnostní mše svatá ke 40. výročí zvolení Karola Wojtyły papežem

Dominik Faustus 17.října 2018
V úterý 16. října 2018 od 18 hodin se konala v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě Slavnostní mše svatá ke 40. výročí zvolení Karola Wojtyły - sv. Jana Pavla II. - papežem. Na mši svatou pozvali litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, generálního vikáře Mons. Martina Davídka a všechny polské kněze působící v litoměřické diecézi J.Em. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český, a J.Exc. Paní Barbara Ćwioro, velvyslankyně Polské republiky v ČR. Pozváni byli také představitelé ostatních českých a moravských diecézí, a polští kněží v nich působící. Hudební doprovod při mši svaté zajistil Akademický sbor Varšavské univerzity. Po mši svaté se pozvaní účastníci bohoslužby setkali v reprezentačních prostorách Arcibiskupského paláce.


16. října 2018, Arcibiskupský palác a katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha 

Foto: Dominik Faustus