Slavnostní mše svatá na Pražském hradě

Dominik Faustus 30.června 2022

Ve středu 29. června od 16.30 hodin se v kapli sv. Kříže na Pražském hradě konala mše svatá ze slavnosti sv. Petra a Pavla, kterou vedl generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek. Koncelebroval farář z Bakova nad Jizerou R.D. Mgr. Jiří Veit, který je v církevních prostorách hradu pravidelným hostem. Na závěr mše svaté vzpomněl generální vikář zesnulého biskupa Mons. Josefa Koukla, který před 20 lety na sv. Petra a Pavla v litoměřické katedrále světil šest kněží, kteří tedy slaví 20. výročí kněžského svěcení. Kéž Pán pošle na přímluvu apoštolských knížat další dělníky na svou vinici.

Středa 29. června 2022, kaple sv. Kříže, Pražský hrad

Foto: Dominik Faustus