Slavnostní odhalení pomníku obětí Akce Kulak a dožínková slavnost

Dominik Faustus 18.září 2021

V pátek 17. září 2021 se od 10.30 hodin konalo slavnostní odhalení pomníku obětí Akce Kulak na konci lipové aleje pod Řípem v obci Krabčice, které uspořádala Asociace soukromého zemědělství ČR. Kromě řady představitelů veřejného života se odhalení pomníku obětem násilné kolektivizace z 50. let 20. století zúčastnil také předseda Senátu Parlamentu České Republiky Miloš Vystrčil. Součástí slavnosti byla i bohoslužba, při které generální vikář Mons. Martin Davídek za přítomnosti roudnického duchovního správce R.D. Martina Brousila požehnal pomník připomínající smutný akt zvůle totalitní komunistické moci v období stalinismu, který postihl až 4 tisíce zemědělských rodin.

Po skončení vzpomínkového aktu pozvali zástupci Asociace soukromého zemědělství ČR přítomné na dožínkovou slavnost, která se konala v obci Blíževedly v objektu Statek Vodňanský s.r.o. V Blíževedlech pak při bohoslužbě slova požehnal generální vikář Mons. Davídek dožínkový věnec.

Kéž se pronásledování, které prožili naši soukromí zemědělci v období totality neopakuje a ti, kdo dnes soukromě hospodaří mohou svým nástupcům předávat to co převzali od svých předků s čistým svědomím, že zachovali „dědictví otců“ a podle možností je zušlechtili.

Pátek 17. září 2021, Krabčice, Blíževedly

Foto: Dominik Faustus