Slavnostní otevření českokamenického Domova Panny Marie - Útočiště hříšníků

Dominik Faustus 25.září 2020

Ve čtvrtek 24. září 2020 v 10 hodin slavnostně otevřela Oblastní charita Česká Kamenice nový Domov Panny Marie - Útočiště hříšníků v České Kamenici. Slavnostního otevření se zúčastnil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který společně s ředitelkou Oblastní charity Česká Kamenice Bc. Štěpánkou Keckovou a starostou města Česká Kamenice Janem Papajanovským přestřihl před zraky mnoha hostů otevírací stuhu. Poté byli přítomní pozváni ke krátkému ohlédnutí za tím, co se podařilo. Paní Štěpánka Kecková úvodem přivítala rovněž generální vikáře Mons. Martina Davídka, ředitelku Diecézní charity Litoměřice paní Růženu Kavkovou, prezidenta charit v litoměřické diecézi J.M. can. Józefa Szeligu, ředitele Komerční banky Mgr. Josefa Bugnera, R.D. Mgr. Jaroslava Kuchaře, který ji více než 30 let duchovně doprovází, a všechny kolegyně a kolegy, přátele, podporovatele a kolegy ředitele charit v litoměřické diecézi. Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant pak, po proslovech a přípitku, prošel s přítomnými celý dům a slavnostně jej požehnal. Závěrem lze popřát, aby tento dům byl skutečným Útočištěm hříšníků pod ochranou Matky Boží Panny Marie.

Čtvrtek 24. září 2020, Domov Panny Marie - Útočiště hříšníků, Česká Kamenice

Foto: Dominik Faustus