Slavnostní otevření charitních prostor Centra péče u sv. Antonína v Chomutově

Milena Davídková 12.února 2024

V pondělí 12. února 2024 se od 10 hodin konalo v Chomutově v Kadaňské ulici 2181 slavnostní posvěcení a otevření nových prostor Centra péče sv. Antonína, které provozuje Diecézní charita Litoměřice. Pozvání přijal mj. biskup Mons. Jan Baxant, náměstek hejtmana Ústeckého kraje PaedDr. Jiří Kulhánek a mnoho dalších vzácných hostů. Slavnost začala v zahradní části domu, kde promluvila nejdříve ředitelka Diecézní charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská, DiS. Poté biskup pohovořil o milosrdné lásce a připomněl důležitost kříže, který se v prostorách Centra nachází a požehnal celý dům a dílo, ke kterému je určen. Dobré funkci Centra popřál i náměstek ústeckého hejtmana a po přestřižení pásky a slavnostním přípitku nealkoholickým vínem hosté prošli celým Centrem. Prohlídka se uskutečnila po skupinkách a hosté se seznámili nejen s chodem Centra, ale také s tréninkovým programem pro ošetřovatelky, zahrnující i figurínu, na které se cvičí jednotlivé zdravotnické a pečovatelské úkony. Na závěr slavnosti byli hosté pozváni na malý raut, které se konal v přízemí centra. Lze popřát, aby charitní služba v terénu přinášela požehnání nejen těm, o které se pečuje, ale i všem, kdo se jí účastní. Sv. Antoníne, oroduj za nás!

12. února 2024, Centrum péče sv. Antonína, Chomutov

Foto: Martin Davídek a Vladimír Jakl