Slavnostní otevření klášterního chrámu v Oseku

Dominik Faustus 20.června 2022

V sobotu 18. června 2022 byl při děkovné mši svaté slavnostně otevřen po rozsáhlé rekonstrukci interiéru cisterciácký klášterní chrám Nanebevzetí Panny Marie v Oseku. Hlavním celebrantem byl J. Em. kardinál Dominik Duka, homilii pronesl litoměřický biskup J. Exc. Mons. Jan Baxant. Koncelebrantem byl ostravsko-opavský biskup J. Exc. Mons. Martin David. Cisterciácký řád reprezentoval opat rakouského kláštera Heiligenkreuz J.M. Dr. Maximilian Heim O.Cist., který přicestoval i s dalšími cisterciáky. Dále přítomni byli i opat strahovského kláštera J.M. Daniel Peter Janáček, O.Praem. a emeritní strahovský opat J.M. Michael Josef Pojezdný, O.Praem. Přítomen byl také hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller. Kromě kněží připutovala také řada významných hostů z Čech, ale i ze zahraničí, zvláště z německy mluvících zemí. Z cisterciáckého kláštera Marienstern v Horní Lužici připutovaly také řádové sestry. Všechny hosty na začátku mše svaté přivítal správce oseckého kláštera MVDr. Jindřich Koska, který se hlavní měrou zasloužil o tuto obnovu chrámu, a také místní duchovní správce R.D. Michael-Philipp Irmer. V závěru bohoslužby položil MVDr. Koska před oltářem květiny na hrob 48. opata oseckého kláštera J.M. Jindřicha Bernharda Thebese O.Cist. (1928-2010). Po skončení slavnostní mše svaté byli přítomni pozváni do vnitřních prostor kláštera, kde proběhlo agapé a kardinál Duka navštívil oseckou klášterní knihovnu, která je vzácnou kulturní památkou. Klášterní kostel je nyní otevřen pro veřejnost a jeho návštěvníci mohou nejen obdivovat obnovenou krásu, kterou vytvořili naši předkové, ale i duchovně se nadechnout a občerstvit na tomto místě setkání člověka s Bohem.

Sobota 18. června 2022, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Osek

Foto: Jiří Vopálenský, Dominik Breu - Člověk & Víra

Foto: Pavel Hospodář

Foto: Václav Roman Kittel

Foto: Martin Davídek