Slavnostní otevření nové budovy Charity

Z TZ Edith Kroupové, Diecézní charita Litoměřice 30.října 2013

Slavnostní otevření nové budovy CharityV pátek 25. října 2013 proběhlo slavnostní otevření nové budovy Diecézní charity Litoměřice. Zahájeno bylo mší svatou.

 

V kostele Všech svatých na Mírovém náměstí v Litoměřicích se v pátek 25. října sešlo více než 60 příznivců a přátel litoměřické Charity, aby společně poděkovali za úspěšné dokončení opravy nového charitního sídla. Mši svatou celebroval Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.

Diecézní charita Litoměřice změnila adresu v červenci tohoto roku, stavební úpravy však probíhaly ještě následující měsíce. Nyní, až na drobné práce, je rekonstrukce budovy dokončena.

Po úvodní mši svaté se hosté přesunuli do současného sídla Charity v ulici Kosmonautů 2022. Zde ředitelka Diecézní charity poděkovala všem, kteří se na opravě a stěhování podíleli: „Velký dík patří také německým charitám a nadaci Renovabis, které na opravu přispěly významnou částkou. Nová budova byla vzhledem k nedostačujícím prostorám pro činnost Charity nutností, uvedla ředitelka DCH Litoměřice Růžena Kavková „Věřím, že se nám zde v blízké době podaří otevřít také mateřskou školu, dodala.

Činnost Charity vyzdvihl také litoměřický biskup: „Charita koná záslužnou práci a k tomu potřebuje patřičné zázemí. Je krásné, že na prvním místě byla služba lidem a až poté následovalo zajištění samotného zázemí Charity.

K otevření nové budovy se vyjádřili rovněž zástupci města Litoměřice - Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města, a Jan Szántó, litoměřický místostarosta. Upozornili na dobrou spolupráci Charity s městem, což ve svém projevu potvrdila rovněž ředitelka Charity. Na slavnosti nechyběli ani hosté z Německa, ředitelé a prezidenti oblastních a farních charit litoměřické diecéze, ale také diecézních a arcidiecézních charit z celé České republiky.

Litoměřický biskup novým prostorám Charity požehnal a všichni zúčastnění si je poté mohli prohlédnout. Zavítali rovněž do sousedství Charity, kde město Litoměřice vybudovalo malometrážní byty pro seniory, které byly veřejnosti poprvé představeny zároveň s novými prostorami Charity.

O kulturní zpestření dne se postarala Ludmila Landová, žákyně Základní umělecké školy v Litoměřicích, která zahrála na housle za doprovodu maminky, Marie Landové. Na závěr se hosté občerstvili, pohoštění připravil kuchař Farní charity Litoměřice, pan Rubeš.

 

Mše

Mše svatá s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem v děkanském kostele Všech svatých.