Slavnostní otevření Svatojánského muzea v Nepomuku

Mgr. Jana Chadimová 30.března 2015

Slavnostní otevření Svatojánského muzea v Nepomuku21. března 2015 bylo otevřeno Svatojánské muzeum v rodišti sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku. Slavnosti se zúčastnili i zástupci Biskupství litoměřického.

V sobotu 21. března 2015 bylo slavnostně otevřeno Svatojánské muzeum v Nepomuku. Biskupství českobudějovické se ve spolupráci s Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Nepomuk přihlásilo k tradici Musea svatojánských a jiných církevních památek, které zde fungovalo v letech 1930-1950. Otevření, kterého se účastnili i pracovníci Biskupství litoměřického, bylo významnou událostí pro celé město Nepomuk. To na ten den připravilo Jarní nepomuckou pouť.
Podle programu se v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého uskutečnila slavnostní bohoslužba, po které následovalo přivítání pana kardinála Dominika Duky, OP, litanie k sv. Janu Nepomuckému a slavnostní průvod k budově arciděkanství, při kterém se rozezněly zvony. Tam proběhlo vlastní otevření a požehnání Svatojánského muzea a jeho zpřístupnění prvním návštěvníkům. Mimořádným zážitkem byl večerní koncert duchovní hudby v kostele sv. Jakuba.
Muzeum se nachází v přízemních prostorách budovy arciděkanství a prezentuje sbírku uměleckých děl a devočních předmětů, vztahujících se ke sv. Janu Nepomuckému a jeho kultu, například světcovu kolíbku nebo prsten, který muzeu daroval kardinál Joachim Meisner. Výjimečně a pouze na den otevření byl z přivezen vzácný relikviář sv. Jana Nepomuckého ze Svatovítského pokladu.
Otevírací doba muzea je denně kromě pondělí. Bližší informace a kontaktní údaje jsou uvedeny na internetových stránkách na adrese http://www.sjmn.cz/.
Nezbývá než českobudějovickým kolegům popřát hodně spokojených návštěvníků a nám všem stále rostoucí počet příznivců sv. Jana Nepomuckého.