Slavnostní poděkování za kněžskou službu P. Tomáše Genrta

Jana Michálková 29.srpna 2013

poutní slavnost, hlavní celebrant mše svaté litoměřický biskup Mons. Jan Baxant (poděkování P. Tomáši Pavlu Genrtovi OFM za více než čtyřicet let duchovní správy ve farnostech zdejšího kraje, přivítání nového administrátora farností R.D. ICLic. Radka Vašinka), 25. srpna 2013, kostel sv. Bartoloměje, Hrádek nad Nisou