Slavnostní poděkování za kněžskou službu P. Tomáše Genrta

Jana Michálková 29.srpna 2013

Slavnostní poděkování za kněžskou službu P. Tomáše GenrtaVe farnosti v Hrádku nad Nisou se v neděli 25. srpna 2013 konala za účasti litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta poutní slavnost. Tentokrát měli její účastníci mimořádnou příležitost k setkání: poděkovat P. Tomáši Pavlu Genrtovi OFM, který po více než čtyřiceti letech duchovní správy ve farnostech zdejšího kraje odchází na odpočinek, přivítat nového duchovního správce a také řeholní sestry františkánky, jež po několika desítkách let přicházejí do naší diecéze.

 

Zcela zaplněný farní kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou se v neděli 25. srpna při poutní slavnosti loučil s P. Tomášem Pavlem Genrtem OFM. Ve farnostech zdejšího kraje působil 43 let (Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves u Chrastavy, Václavice, Vítkov u Chrastavy; v Hrádku nad Nisou byl od roku 2003), 23 let byl okrskovým vikářem libereckého vikariátu. Od září letošního roku bude v těchto farnostech výpomocným duchovním.

Hlavním celebrantem poutní mše svaté byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Slavnosti se účastnily desítky lidí z Čech, Německa a Polska. Byli tu kněží libereckého vikariátu spolu s okrskovým vikářem a libereckým arciděkanem R.D. Radkem Jurnečkou, provinciál Řádu menších bratří františ­kánů P. Jeroným František Jurka OFM, řeholníci-františkáni z liberecké komunity a řeholní sestry františkánky, a rovněž R.D. ICLic. Radek Vašinek, od 1. září 2013 nový administrátor farností P. Tomáše Genrta. Dále hejtman Libereckého kraje Martin Půta (bývalý starosta města Hrádek nad Nisou), současný starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka, představitelé a zástupci okolních měst a obcí a další hosté. Liturgii doprovodily dva sbory - místní chrámový sbor a chrámový sbor ze Žitavy - s orchestrem kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou a sólistkou Dagmar Čemusovou.

Biskup Jan Baxant se s přítomnými pozdravil, přivítal a hned v úvodu poukázal na to, že slavnost není loučením s otcem Tomášem - nazval ji díkůvzdáním Pánu Bohu za dar kněžství, který otec Tomáš přijal. „Sešli jsme se tu, abychom poděkovali Pánu Bohu, učinili díkůvzdání za to, že otec Tomáš zde mohl být více než čtyřicet let, řekl Mons. Baxant a zároveň poděkoval P. Genrtovi za léta jeho věrné služby v tomto kraji, v litoměřické diecézi.

Poté přivítal nového duchovního správce farnosti, otce Radka. „V mé biskupské službě je to poprvé, kdy mohu do farnosti po dlouhých letech uvádět nového kněze, uvedl biskup. R.D. ICLic. Radek Vašinek studoval v uplynulých třech letech licenciát v Římě (Pontificio Collegio Nepomuceno, studium kanonického práva), předtím byl farním vikářem v Mladé Boleslavi. V Hrádku nad Nisou a okolních farnostech bude poprvé začínat jako administrátor. Biskup mu popřál, aby byl v tomto kraji dobrým pastýřem, a vyjádřil naději, že v něm zdejší lidé budou svého duchovního otce vidět a jako s duchovním otcem a nástrojem v ruce Boží se s ním setkávat.

Mons. Jan Baxant nakonec přivítal i tři řeholní sestry františkánky, které od září přicházejí do Liberce. „Je to mimořádná událost, když po několika desítkách let opět přicházejí do naší diecéze řeholnice. Zatím jsme prožívali jen to, že řeholní komunity opouštěly naši diecézi. Nyní máme radost z toho, že řeholní komunita sester přichází do Liberce, a tak posílí stav zasvěcených osob v naší diecézi, zdůraznil.

V homilii biskup citoval evangelium (Jan 1,45-51) a na příkladu sv. Bartoloměje, kterého Ježíš označil jako pravého a bezelstného Izraelitu, poukázal na to, že kladné rysy člověka jsou stavebním kamenem pro společné dílo a že stejně jako Pán Ježíš viděl budoucího apoštola Bartoloměje, tak i my, když přistupujeme k jakémukoliv člověku, chtějme především vidět jeho pozitivní vlastnosti.

Slavnost probíhala v srdečném duchu a byla plná dojetí. K poděkování otci Tomášovi se připojil provinciál františkánů P. Jeroným František Jurka, R.D. Radek Vašinek, jménem kněží libereckého vikariátu zde hovořil liberecký arciděkan a okrskový vikář R.D. Radek Jurnečka. Za město Hrádek nad Nisou poděkoval starosta Josef Horinka a poté i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Slova všech řečníků byla doprovázena spontánním potleskem. Jak na závěr shrnula jedna z farnic: „Otče Tomáši, byl jste nám skvělým knězem a úžasným přítelem, budete nám chybět. Otče Radku, vítáme vás ve farnosti a těšíme se, že nám budete dobrým přítelem a dobrým knězem.

„Děkuji především za dar kněžství, za dar víry, kterou jsem se snažil lidem předávat. Jste mi rodinou, já nemám jinou rodinu než vás. Pán Bůh zaplať za všechno, dodal před závěrečným biskupským požehnáním P. Genrt.

 

 

Další fotogalerii ze slavnosti naleznete zde. Foto Marie Brichová