Slavnostní poutní mše v bazilice ve Filipově

Klára Mágrová 13.ledna 2010

Slavnostní poutní mše v bazilice ve FilipověVe středu 13. ledna 2010 ve 4 hodiny ráno se konala v bazilice ve Filipově za účasti zhruba šesti stovek věřících slavnostní poutní mše. Hlavním celebrantem byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a koncelebrantem emeritní biskup Mons. Josef Koukl. Bohoslužby se zúčastnily i čtyři desítky koncelebrujících kněží z Čech a Německa.

Poutní chrám spravovaný Římskokatolickou farností Jiříkov se nalézá ve Filipově, místní části Jiříkova, přímo na státní hranici se SRN. Nejmladší mariánská svatyně v litoměřické diecézi se od svého počátku v roce 1866 těšila velké úctě věřících.

„Slavnostní poutní mše v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově se koná ve výroční den zázračného uzdravení Magdalény Kade. Do Filipova přijely během mrazivé noci stovky věřících z Čech, Moravy, Slovenska i Německa. Pěšky ze šluknovské fary se na mši vydali moravští a slovenští poutníci. Zpívali přitom mariánské písně a modlili se. Pěšky do Filipova směřovali i mnozí poutníci z Rumburku, Jiříkova a dalších obcí, řekl P. Jozef Kujan, ředitel salesiánské komunity, která spravuje farnosti v Jiříkově, Rumburku a okolí.

K českým poutníkům promluvil Mons. Jan Baxant, německé pak oslovil Mons. Josef Koukl. Formulář mše sv. byl inspirován invokací z loretánské litanie „Maria, uzdravení nemocných. Mons. Baxant mluvil o tom, že ani nemoc neznamená degradaci člověka a i nemocný může být plný optimismu a svým způsobem šťastný. V 9 hodin následovala v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově mše sv. v německém jazyce, kterou celebroval děkan P. Michael Dittrich ze Žitavy. V 10.30 hodin se konala mše sv. v českém jazyce a v 17 hodin pak česko-německá mše sv.

„V domku čp. 63 ve Filipově žila těžce nemocná tkadlena Magdaléna Kade (5. 6. 1835 - 10. 12. 1905). Ve 4 hodiny nad ránem dne 13. 1. 1866 se Magdaléně při modlitbě zjevila Panna Maria a přislíbila jí uzdravení. Dosud nevyléčitelně nemocná Magdaléna byla dalšího dne zcela zdráva a znovu mohla začít pracovat. K milostnému domku, místu zjevení Panny Marie a zázračného uzdravení, začaly putovat zástupy lidí, připomíná historii zjevení P. Kujan. Ve 30. letech 20. století patřila bazilika ve Filipově k nejnavštěvovanějším mariánským poutním místům v diecézi. O poutní místo pečovali do roku 1950 řeholníci z kongregace redemptoristů.

 

Časy bohoslužeb v bazilice ve Filipově (12. 1.-20. 1. 2010):

12. 1. 2010 - 17.00 hod., večerní mše sv.

13. 1. 2010 - 4.00 hod. (hlavní celebrant litoměřický biskup Mons. Jan Baxant), 9.00 hod. (v německém jazyku), 10.30 hod. a 17.00 hod.

Oktáv zjevení: 14. 1. - 20. 1. 2010, 17.00 hod.