Slavnostní požehnání Mariánského sloupu v Praze

Dominik Faustus 17.srpna 2020

V sobotu 15. srpna 2020, na svátek Nanebevzetí Panny Marie, se na Staroměstském náměstí v Praze konala slavnost posvěcení znovuobnoveného Mariánského sloupu za přítomnosti velkého množství věřících. Hned na úvod od 10 hodin začala bohoslužba v Chrámu Matky Boží před Týnem, kterou celebroval arcibiskup pražský a primas český Dominik kardinál Duka. Poté vyšel průvod zúčastněných biskupů, kněží, rytířských řádů, Orlů, krojovaných skupin a dalších hostů na náměstí k Mariánskému sloupu, který kardinál požehnal. Ve svém proslovu připomněl, že sloup se sochou Panny Marie není symbolem katolické zpupnosti, ale je výrazem vděčnosti za pomoc ve válkách, nemocech a těžkých časech. Ke slovu se dostali také další řečníci, např. starosta Městské části Praha 1 Ing. Petr Hejma, nebo autor repliky sloupu akademický sochař Petr Váňa. Mariánský sloup se tak vrátil na Staroměstské náměstí po 102 letech. 


Sobota 15. srpna 2020, Staroměstské náměstí, Praha

Foto: Dominik Faustus