Slavnostní požehnání zlaté mince "Městská památková rezervace Litoměřice"

Milena Davídková 4.října 2022

V úterý 4. října 2022 od 11 hodin se na Hradě Litoměřice konala prezentace zlaté mince „Městská památková rezervace Litoměřice“. Nejprve promluvil guvernér České národní banky Aleš Michl, poté starosta Litoměřic Mgr. Ladislav Chlupáč a hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller. Zlaté mince pak požehnal generální vikář Mons. Martin Davídek. Během slavnostního aktu zpíval litoměřický pěvecký sbor Páni Kluci pod vedením PaeDr. Václava Hanče, PhD. Na závěr hosté mohli při komentované prohlídce shlédnout významné památky města Litoměřice.

Úterý 4. října 2022, Hrad Litoměřice

Foto: Dominik Faustus