Slavnostní předání nových elektromobilů terénní pečovatelské službě Charity Litoměřice

Dominik Faustus 5.září 2022

V pondělí 5. září 2022 se od 10 hodin na Střeleckém ostrově v Litoměřicích v parku před přístavištěm lodě Porta Bohemica konalo Slavnostní předání nových elektromobilů terénní pečovatelské službě Charity Litoměřice. Nejprve promluvila ředitelka Charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská, Dis. Poté zástupce fimy AUTOBOND GROUP a.s. předal klíčky od vozů i symbolický velký klíč do rukou ředitelky Charity Litoměřice. Poté pronesl pozdrav generální vikář Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek a po něm promluvil starosta Města Litoměřice a senátor Mgr. Ladislav Chlupáč. Následně byly automobily předány pečovatelské službě. Vozy požehnal prezident Diecézní charity Litoměřice P. Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D., O.Cr. Poté byli přítomní pozváni na loď Porta Bohemica, kde proběhl přípitek s malým občerstvením. Kéž nové vozy dobře slouží, aby se terénní pečovatelská služba mohla dostávat bez obtíží ke svým klientům a veliké díky patří všem, kdo se o toto dílo pro naše starší a nemohoucí bližní postarali.

Pondělí 5. září 2022, Střelecký ostrov, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus