Slavnostní rozloučení s ředitelkou Diecézní charity Litoměřice paní Růženou Kavkovou

Milena Davídková 24.června 2022

V pátek 24. června 2022 se od 10 hodin konala v kostele Všech svatých v Litoměřicích slavnostní mše svatá, při které se ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková rozloučila se svými spolupracovníky, aby od 1. července 2022 si mohla užívat zaslouženého odpočinku. Mši svaté předsedal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant s nímž koncelebroval prezident Charity ČR českobudějovický světící biskup Mons. Pavel Posád. Dále u oltáře sloužili kanovníci svatoštěpánské kapituly a nastupující prezident Diecézní charity Litoměřice křižovník P. Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D. Po mši svaté se přítomní přesunuli do litoměřického hradu, kde program rozloučení pokračoval. Mezi vzácnými hosty byl také Dr. Jörg Basten z Renovabis, představitelé charity z diecéze drážďansko-míšeňské a mnozí další přátelé. Paní ředitelka Růžena Kavková pracovala ve funkci přes tři desítky let a za tu dobu pod jejím vedením se charitní dílo v litoměřické diecézi rozrostlo do úctyhodných rozměrů. Mezi těmi, kdo přišli poděkovat, byla i její nástupkyně Mgr. Karolína Wankovská, DiS., která připomněla, že jsou to právě důchodci, kteří často říkají, že teprve v důchodu zjistili, kolik ještě mají práce. Přejeme paní Wankovské, aby v této nové pozici obstála jako se to podařilo její předchůdkyni a paní Kavkové, aby její zasloužený odpočinek byl požehnaný, plný Boží milosti.

Pátek 24. června 2022, kostel Všech svatých, Hrad, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus, Martin Davídek