Slavnostní Veni Sancte zahajují nový akademický rok

Martin Flosman 29.září 2009

Slavnostní Veni Sancte zahajují nový akademický rokSlavnostní mší sv. Veni Sancte, kterou v úterý 29. září v kostele Matky Boží před Týnem na Staroměstském náměstí koncelebrovali biskupové české církevní provincie za účasti vyučujících a studentů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, byl zahájen nový akademický rok.

Hlavním celebrantem byl pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. Ve své promluvě, jejímž východiskem byla poslední encyklika Sv. otce Caritas in veritate, hovořil o studiu jako o hledání pravdy, která však není pouze intelektuální kategorií, ale takto poznaná pravda musí nutně souviset také se změnou hodnot a postojů.

Již v pátek 11. září se konalo Veni Sancte také v kapli Teologického konviktu v Olomouci za účasti českých a moravských biskupů. Zde byl hlavním celebrantem olomoucký arcibiskup Jan Graubner a ke třiceti novým „konvikťákům“ při homilii hovořil biskupský vikář pro kněze a jáhny plzeňské diecéze Mons. Josef Žák.

Za naši litoměřickou diecézi jsou v letošním školním roce v Teologickém konviktu v Olomouci tři posluchači: Jaroslav Hraba z Ostrova nad Ohří, Tomáš Matějec z Jablonce nad Nisou a Štěpán Smolen z Prahy.

V Arcibiskupském semináři v Praze se ke kněžství připravují Vít Machek ze Smržovky (1. ročník) a Jiří Slába ze Semil (2. ročník).

Jeden bohoslovec, Josef Peňáz z Nového Města na Moravě (3. ročník), prožívá svoji formaci v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Za litoměřickou diecézi rovněž studuje jeden posluchač, Pavel Morávek z Prahy, na univerzitě v Římě.

Všem našim bohoslovcům přejeme v nadcházejícím akademickém roce nejen studijní úspěchy, ale také stálou přítomnost a požehnání Boží a svěřujeme je modlitbám a obětem věřících.

Také na univerzitách v naší diecézi bude akademický rok zahájen slavnostními bohoslužbami Veni Sancte. Pro studenty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve středu 7. října v 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie a pro studenty Technické univerzity v Liberci ve středu 14. října v 18 hodin v arciděkanském kostele sv. Antonína. Obě mše sv. bude celebrovat litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.