Slovo litoměřického biskupa ke sčítání lidu

Mons. Jan Baxant 22.března 2011

Slovo litoměřického biskupa ke sčítání liduV noci 25. na 26. března 2011 proběhne v České republice sčítání lidu, domů a bytů. K této příležitosti uveřejňujeme slovo litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta:

Stojí za zamyšlení, že se lidé v historicky dávné i nedávné době k jakémukoliv sčítání stavěli spíše skepticky a reservovaně, vstřícně jen ojediněle. Snad to souvisí s lidskou obavou, že někdo, nějaký vzdálený úřad se snaží vstoupit do soukromí člověka. To si ale každý chrání a nerad otevírá dveře svého vlastního vnitřního světa. Nicméně sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, stejně tak i kdykoliv jindy, je pro každý stát užitečnou nutností už i proto, aby si zodpovědní státní činitelé dobře uvědomili, že nejsou samovládci neurčité beztvaré lidské masy. Matematicky vzato, lidská masa, je pro lid, pro jednotlivého člověka, množina nedůstojná. Jistě je moudré a nutné dát obyvatelům té které země, v našem případě obyvatelům ČR informace o motivech sčítání, protože v historii se lidé sčítání obávali i proto, že přesně nevěděli, k čemu je dobré a jestli se náhodou údaje, sčítáním získané, nezneužijí, event. se nepoužijí proti nim. K vyčerpávajícím informacím se nutně musí připojit i srozumitelný komentář, který bude více nabídkou, než jen chladným úředním pokynem.

Předností je, že každý obyvatel ČR je osobně vnímán a proto dostane svůj vlastní formulář k vyplnění. Není a přece nikdy nemůže být jen číslem. Vědomě, příp. s pomocí druhých, svěříme své osobní údaje úřední listině. Ošidili bychom se sami, kdyby u tohoto zůstalo. Je třeba, abychom neztráceli vědomí, že naše vlastní osobní údaje odevzdáváme státní instituci s důvěrou a současně od ní právem očekáváme, že důvěrně bude s nimi zacházet. Citlivým místem sčítacího formuláře zvláště pro nás, nábožensky založené a k římskokatolické církvi se hlásící lidi bude jistě kolonka, do které se vlastně člověk křesťanské víry vkládá se svou vlastní duší. Zde však vodítkem při vyplnění nemůže být stud, strach, obava nebo výhrada, že je to jen moje osobní věc. Svým způsobem pravdivé vyplnění tohoto místa sčítacího formuláře bude veřejným vyznáním a pro celou českou společnost i pro svět sdělením, že v České republice katolíci stále žijí. Z těchto údajů se i pozná, jakého ducha naše česká společnost má. A to je hodnota nemalá, ba vzácná. Prosím, věnujme této události pozornost a povzbuďme se navzájem k zodpovědnému postoji.

Velkou výhodou sčítání je i výsledek, následně zveřejněný všem zúčastněným, tedy nejen úzké tajemné skupince vyvolených. Je nezbytné, abychom se všichni oficielně dozvěděli, že nás, i nás křesťanů a katolíků, není málo, abychom stále netrpěli tím nešťastným typicky českým komplexem, že všechno u nás je špatné, zaostalé, nevyspělé, špinavé, nemoderní, malé atd. Objektivní výsledek sčítání má dodat zdravé sebevědomí z rozmanité naší pospolitosti a současně i nastavit nekompromisní zrcadlo skutečnostem, které se odkryjí a společnému českému domovu neprospívají. Je užitečné pro každého z nás skutečnou tvář pravdy znát.