Slovo litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta k pomoci uprchlíkům

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický 21.září 2015

Slovo litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta k pomoci uprchlíkůmLitoměřický biskup vydal v pondělí 21. září 2015 list, v němž vyzývá k vyjádření ochoty pomoci uprchlíkům, bude-li to třeba.

V Litoměřicích, 21. září 2015

Milí bratři a sestry, diecézané litoměřické diecéze,

den co den se dovídáme ve sdělovacích prostředcích o tisících uprchlíků směřujících do Evropy z oblasti středního Východu a severní Afriky. Slyšíme také o přijatých opatřeních ze strany Evropské unie i jednotlivých států a sledujeme nejrůznější názory a komentáře politiků i dalších osob. Je načase, abychom si uvědomili, jak bychom se k těmto událostem dnešních dnů měli postavit my jako křesťané.

Platí Ježíšovo slovo. Náš Pán nejednou mluví o lásce k bližnímu (např. Mt 22,39), vysvětluje, že bližní je každý člověk (Lk 10,29), dává nám v podobenství o milosrdném Samaritánovi ponaučení, že člověk jiné víry nemusí být a priori člověkem zlým, a naopak nás „pravověrné může snadno zahanbit (Lk 10,29-37). Avšak také nás nabádá, abychom byli opatrní jako hadi a mírní jako holubice (Mt 10,16b). Ano, silné a krajní názory nejsou na místě, ale opatrnost ano. Nicméně, posledním měřítkem zůstává láska, protože ta nikdy nezanikne (1 Kor 13,8). Láska je vždy a za všech okolností projevem křesťanů, protože je odpovědí na lásku, kterou nás miluje náš Pán.

V naší zemi a tedy i v naší diecézi chceme při řešení uprchlické krize spolupracovat ruku v ruce se všemi lidmi dobré vůle. Především je potřeba spolupracovat s veřejnými autoritami. Pouze ony jsou kompetentní, aby identifikovaly jednotlivé příchozí a vyloučily riziko budoucího nebezpečí. My pak máme být připraveni takto prověřeným osobám pomoci v křesťanském duchu. Nepůjde a nemělo by jít jen o pomoc institucionální. Svatý otec František od nás očekává, že bychom měli pomoci osobně, přeje si, aby každá farnost, klášter nebo poutní místo přijali jednu uprchlickou rodinu. My však můžeme udělat ještě víc a je velmi cenné, pokud nápady a nabídky pomoci přijdou zdola.

Proto jsme po dohodě s Diecézní charitou Litoměřice připravili možnost avizovat svou pomoc, a tak být připraveni, až jí bude zapotřebí. Koordinátorkou pomoci uprchlíkům je paní Bc. Alena Holcová, e-mail uprchlici@dchltm.cz, tel. 416 733 487. Zde můžete nahlásit, jakou pomoc jste ochotni poskytnout.

Ze srdce Vám děkuji za Vaši křesťanskou velkorysost a žehnám Vám