Slovo litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta ke katechetům

3. února 2021

Katechetická praxe v čase pandemie

Současná doba probíhající pandemie značným způsobem zasahuje do pravidelné školní výuky na všech stupních škol: základních, středních i škol vysokých. Tento stav, poznamenaný nedostatkem osobních kontaktů žáka s učitelem se řeší vyučováním online. Jak je možno zjistit, někomu tento model vyhovuje, mnohým však začíná být stále větším únavným břemenem. Je pochopitelné, že situace omezeného režimu řádné školní docházky s sebou nese i omezení, resp. téměř vyloučení vyučovacích hodin náboženství. Katechetické snahy, touha hlasatelů Kristova evangelia, však likvidována být nesmí. Všichni křesťanští rodiče, kterým záleží na výchově jejich dětí dle Kristových zásad, mají plné právo požadovat na svém duchovním správci, aby zajistil i v čase pandemie, předávání náboženských pravd způsobem, který je možný a dostupný, a na kterém se s rodiči dětí dohodne. Je zcela zřejmé, že jsou to kněží a jáhnové, kteří mají doslova svatou povinnost šířit Ježíšovo poselství maličkým. Samozřejmě mohou, pokud to lze, využít i vystudované a biskupem pověřené katechetky a katechety. Velmi prosím jak řádné evangelizátory, tedy kněze a jáhny, tak i jejich kompetentní katechetické spolupracovnice a spolupracovníky, aby ve farnostech naší diecéze učinili vše pro to, aby poselství o Ježíši Kristu nebylo umlčeno. S poděkováním a požehnáním zdravím všechny, kterým leží na srdci šíření Božího království.
+ Jan