Slovo Mons. Jana Baxanta k Noci kostelů 2010

Jana Michálková 12.března 2010

Slovo Mons. Jana Baxanta k Noci kostelů 2010Litoměřický biskup Jan Baxant převzal záštitu nad akcí Noc kostelů 2010 v naší diecézi. Křesťanství se má podle jeho slov dostat ke každému člověku a Noc kostelů tomu může pomoci.

 

Vážení přátelé,

v letošním roce se naše litoměřická diecéze připojuje k projektu „Noci kostelů poprvé v očekávání, že zvídaví a otevření lidé, a takovými naštěstí jste, vám poskytne příležitost vstoupit do sakrálních prostor nikoliv klíčovou dírkou a za dne, ale otevřenými dveřmi večer, případně i v noci. Předpokládám, že taková, v roce ojedinělá, nabídka vám přinese užitek v novém pohledu na křesťanské a kulturní hodnoty, jindy málo nebo zcela nepřístupné a tedy nesrozumitelné.

Byl bych velmi rád, kdybych se mohl s každým z vás v oné noci potkat, pozdravit vás a promluvit s vámi, třeba jen krátce. Není to pochopitelně možné. Věřím však, že moji spolupracovníci kněží, pastorační asistenti a vůbec všichni místní farní pomocníci, nadšenci pro věc, vám pomohou nejen poodhalit dosud vám neznámá místa, ale že vám i přiblíží křesťanské zásady otevřené náruče a laskavého srdce.

Velice bych si přál, aby tento „noční projekt propojil návštěvníky s organizátory tak, že bude všem jasné, že sakrální prostory jsou zde pro všechny a že se v nich může a má budovat přátelství mezi lidmi i přátelství lidí s Bohem.

Mons. Jan Baxant