Slovo litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta u příležitosti dvou let jeho biskupské služby

Jana Michálková 20.listopadu 2010

Slovo litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta u příležitosti dvou let jeho biskupské službyMons. Jan Baxant, dvacátý sídelní biskup litoměřický, krátce hodnotí dva roky své biskupské služby. Mši svatou bude při této příležitosti sloužit v pondělí 22. listopadu 2010 od 7.30 hodin v katedrále sv. Štěpána.

 

„Dva roky biskupské služby byly pro mne dlouhé i krátké. Krátké ve srovnání doby mých předchůdců a dlouhé časem jednotlivých dní, které jsem zde prožíval od rána až do večera. Porovnám-li druhý rok s prvním, pak se v mnohém podobají, ale přece ten druhý byl relativně snazší, protože jsem už měl alespoň malou zkušenost z roku prvního. Naučil jsem se například na anonymní a zlovolnou korespondenci neodpovídat, ale na nouzi anebo sdělenou radost odpovědět ihned s povzbuzením a vděkem. Těší mě, že při osobních setkáních mých pastoračních návštěv se lidé na mne ve svých záležitostech obracejí a že vědí, že jim nemohu vždycky pomoci, jak by si představovali a jak bych i sám jim pomoci chtěl. Mám radost i z toho, že se snad postupně daří prohloubit vědomí, že všichni, doslova všichni obyvatelé severních Čech, ač jsme tak odlišní, patříme k sobě. Otevřeným úkolem především pro mne zůstává povinnost dotvrdit mým kněžím slovem a hlavně skutkem, že stojím za nimi a že je budu hájit před kýmkoliv, ať se děje, co se děje. U mnohých z nich obdivuji jejich nasazení pro věc Kristovu. Krásný, jiný a společný úkol nás ještě čeká: všem lidem dobré vůle, našim bližním v litoměřické diecézi účinněji, důsledněji a s radostným srdcem ukázat laskavou tvář Kristovu a Jeho církve, ušlechtilého společenství.