Slovo předsedy České biskupské konference po volbách

Milena Davídková 11.října 2021

Rád bych v této chvíli vyslovil srdečnou gratulaci vítězům voleb do Poslanecké sněmovny a zároveň bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům, kteří šli k volbám, a tak dali nový impuls k dalšímu směřování naší země. V této souvislosti si dovoluji vyjádřit naději na pokojné a fungující povolební uspořádání, kde hlas křesťanů bude nezanedbatelný a dobře slyšitelný.

Volbami ovšem naše účast na dění ve společnosti neskončila, zvlášť ne pro nás křesťany.

Vyzývám proto v první řadě k modlitbě za prezidenta republiky, v níž mu vyprošujme uzdravení a současně sílu plnit pro dobro celé společnosti zásadní úkoly hlavy státu v této důležité době.

Ani povolební vyjednávání sněmovní a vládní spolupráce nebude bez námahy a proto prosím: podporujme i v tomto snažení zákonodárce a politiky modlitbou, aby při plnění svých předvolebních slibů a stranických priorit neztratili ze zřetele společné dobro, díky němuž by se v naší zemi všichni mohli cítit jako v opravdovém domově.

Bůh ať Vám všem žehná!

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda České biskupské konference

11. října 2021

 
(Úvodní foto: Farntišek Ingr, Člověk a Víra)