Sociální farma ve Velenicích sklidila první úrodu

Jana Michálková 23.září 2015

Sociální farma ve Velenicích sklidila první úroduSociální farma s. r. o. ve Velenicích na Českolipsku, kterou v loňském roce založily Biskupství litoměřické a Farní charita Česká Lípa, se může pochlubit prvními výpěstky. V těchto dnech sklízí na dvou hektarech půdy svoji první úrodu brambor. Farmu ve středu 23. září 2015 navštívil a požehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

 

V počáteční fázi se sociálně-zemědělská farma zabývá chovem dobytka, drůbeže a pěstováním brambor. „Disponujeme stádem devatenácti krav, dvou býků, třech malých býčků, deseti jalovic, stovkou hus a dvěma hektary vysázených brambor tří druhů - Impala, Rosara a Dali, uvedla ředitelka Farní charity Česká Lípa Eva Ortová. „Od poloviny září je nabízíme v deseti či pětadvacetikilových pytlích za cenu 12 korun za kilogram, upřesnila. Zájemci si mohou brambory objednat na e-mailu: objednavky@socialnifarma.cz, a není to jediný produkt, který letos farma nabídne. Tím druhým budou už zanedlouho martinské husy, spojené se svátkem sv. Martina 11. listopadu.

Plynulý provoz farmy v současné době zajišťuje Sociální farma s. r. o. čtyřmi proškolenými zaměstnanci, kteří byli dlouhodobě evidováni na úřadu práce. Jeden z nich tu bydlí.

Je jím pan Otakar z České Lípy. Bez práce byl dva roky. Vyučený tesař dříve pracoval ve stavebnictví, teď se na velenické farmě stará o skot a drůbež. „Práci v oboru jsem nesehnal, jsem ale rád za tuhle příležitost. Doma jsme měli hospodářství, takže se práce v zemědělství nebojím, svěřil se muž, který na farmě našel práci i ubytování.

Podle slov Jiřího Gottliebera z českolipské charity farma také poskytuje nárazové pracovní příležitosti dalším sociálně slabším občanům Velenic a klientům Farní charity Česká Lípa. V současné chvíli při třídění sklizených brambor pomáhají jak obyvatelé Velenic, tak lidé ubytovaní na Sociální ubytovně Nový Bor, kterou provozuje Farní charita Česká Lípa.

Objekty farmy tvoří hospodářské stavení pro ustájení hovězího dobytka a obytné stavení. V současné době probíhá částečná rekonstrukce obytného stavení, ale připravuje se projektová dokumentace k jeho celkové rekonstrukci. Probíhá rovněž rekonstrukce hospodářského objektu.

Biskupství litoměřické a Farní charita Česká Lípa založily v loňském roce společnost s ručením omezeným pod názvem Sociální farma s. r. o. Jedná se o společný pilotní projekt, který má pomoci dlouhodobě nezaměstnaným, do budoucna případně lidem po výkonu trestu. „Oba společníci - Biskupství je vlastníkem 51 % společnosti, Farní charita 49 % - tímto sociálním projektem usilují o pomoc cílovým skupinám, zejména z řad osob dlouhodobě nezaměstnaných či osob jinak znevýhodněným na trhu práce, jako například osob propuštěných po výkonu trestu.  Biskupství litoměřické do tohoto projektu vstoupilo jako vlastník kapitálu, nákup nemovitostí realizuje z finanční náhrady získané podle zákona č. 428/2012 Sb. Farní charita Česká Lípa pak vkládá do projektu své zkušenosti a lidský potenciál.  Sociální farma je vedena podle zásad o sociálním podnikání a vydává se cestou ekologického zemědělství, sdělila Zuzana Bumbová, ekonomka Biskupství litoměřického. Ta také uvedla, že rovněž probíhají jednání s Asociací soukromého zemědělství ČR.

Aby byl projekt úspěšný, bude třeba vybudovat prosperující zemědělskou farmu. Ta se bude zabývat chovem dobytka, drůbeže a pěstováním zeleniny a ovoce. Podle slov Zuzany Bumbové Sociální farma s. r. o. hospodaří na zemědělské půdě vlastněné biskupstvím, na polnostech římskokatolických farností v okolních katastrech (všechny propachtované řádnými pachtovními smlouvami) a na ostatních zemědělských plochách propachtovaných od soukromých vlastníků. „Biskupství litoměřické dále podpořilo „rozjezd tohoto sociálního podnikání finanční půjčkou provozovateli, tedy Sociální farmě s. r. o., k nákupu zvířecího inventáře a k zajištění technického vybavení, uvedla. Z finanční náhrady za majetek, který nemůže nebo z různých důvodů nebude vrácen podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, pořídilo Biskupství litoměřické traktor s příslušenstvím, který Sociální farmě s. r. o. pronajalo do užívání.

Litoměřický biskup Jan Baxant při návštěvě farmy poukázal na to, že když se ruce lidí spojí, spolupracují, může vzniknout dobré dílo, a připomenul moudrost našich předků - že „bez Božího požehnání je marné každé namáhání. S poznámkou, že traktor žehná poprvé v životě, pak požehnal farmu a všem lidem, kteří se na jejím chodu podílejí.

 

2015-09-23

2015-09-23

2015-09-23

2015-09-23

2015-09-23

2015-09-23

Z návštěvy biskupa Jana Baxanta na velenické farmě. Foto: Jana Michálková