Speciál časopisu Zdislava míří za vámi

Milena Davídková 19.března 2018

V těchto dnech vychází nové dvojčíslo Zdislavy - speciál uzavírající ediční řadu roku 2017, který jsme našim čtenářům a především předplatitelům dlužili. Zaměřuje se na život mladých lidí v diecézi a vychází u příležitosti 53. Diecézního setkání mládeže v Litoměřicích.
Na stránkách dvojčísla nechybí samozřejmě ani stálé rubriky, duchovní slovo, zprávy i novinky z diecéze a v neposlední řadě knižní nabídka, plus množství pozvánek a zajímavostí.

Podle edičního plánu na rok 2018 vyjde pět čísel, které si můžete předplatit nebo zakoupit přímo u vás ve farnosti. Cena jednoho čísla je 30 Kč.  

Objednávat můžete:
písemně na adrese: Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 412 88 Litoměřice
e-mailem na zdislava@dltm.cz
telefonicky na (+420) 416 707 535

Více informací naleznete na stránce diecézního časopisu Zdislava

29030