Společná vikariátní konference tří vikariátů

Dominik Faustus 8.listopadu 2023

Ve středu 8. listopadu 2023 se v klášteře v Oseku konala společná vikariátní konference vikariátu litoměřického, teplického a ústeckého. Konference začala mší svatou v oseckém klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie, které předsedal generální vikář Mons. Martin Davídek. Na závěr se přítomní účastníci bohoslužby pomodlili za zemřelé osecké cisterciáky i kněze všech tří vikariátů. Zasedání se pak konala v prostorách kláštera a bylo zakončeno společným obědem.

Středa 8. listopadu 2023, kostel Nanebevzetí Panny Marie, klášter Osek

Foto: Dominik Faustus