Srpnová pouť za nová kněžská a řeholní povolání v Doksanech

Milena Davídková 8.srpna 2020

V pátek 7. srpna 2020 proběhla od 20 hodin v Doksanech již tradiční pouť za nová kněžská a řeholní povolání, která se koná vždy na 1. pátek v měsíci. Hlavním celebrantem byl generální vikář Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek, kterého pozval nový doksanský duchovní správce P. Mgr. Jindřich Zdík Miroslav Jordánek, O.Praem. Mezi poutníky byl i děkan z Chomutova R.D. Mgr. Alois Heger a děkan z města Most P. Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D., O.Cr., kteří koncelebrovali. Po mši svaté spojené s eucharistickým průvodem se na závěr přítomní poutníci pomodlili novénu k Panně Marii Nabenevzaté před požehnáním znovupostaveného Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

7. srpna 2020, kostel Narození Panny Marie, Doksany 

Foto: Richard Kavan