Starosta dodatečně poblahopřál nositelům Řádu sv. Řehoře

Eva Břeňová, mediální zástupce Města Litoměřice 23.června 2011

Starosta dodatečně poblahopřál nositelům Řádu sv. ŘehořeMístokancléře biskupské kurie v Litoměřicích Petra Mikulu a osobního lékaře čtyř litoměřických biskupů Milana Zbořila přijal ve středu 22. června 2011 na radnici starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Poblahopřál jim k získání Řádu sv. Řehoře Velikého, který jim z pověření papeže připjal minulý měsíc apoštolský nuncius v České republice Mons. Diego Causero v děkanském kostele Všech svatých.

 

„Ocenění, kterého se vám dostalo, je velmi významné. Spolupráce mezi městem a biskupstvím je na vynikající úrovni, proto vnímáme i význam této události, konstatoval starosta Chlupáč, který se nemohl zúčastnit církevní slavnosti. Proto oběma mužům poblahopřál dodatečně.

Petrovi Mikulovi byl řád udělen v souvislosti s jeho životním jubileem jako poděkování za dlouholetou věrnou službu, Milanu Zbořilovi jako ocenění za jeho služby pro litoměřické biskupství, které je třetí nejstarší a svou rozlohou druhé nejrozsáhlejší v Čechách. Z litoměřických občanů se podobného ocenění dostalo pouze Jaroslavu Mackovi, dnes již nežijícímu kancléři litoměřického biskupství.

 

Foto Eva Břeňová. Na snímku (zleva) Milan Zbořil, litoměřický starosta Ladislav Chlupáč a Petr Mikula.