Sté výročí posvěcení kostela v Teplicích – Trnovanech

Jana Michálková, tisková mluvčí 23.října 2009

Sté výročí posvěcení kostela v Teplicích – TrnovanechŘímskokatolická farnost Teplice pořádá v sobotu 24. října 2009 slavnost ke 100. výročí posvěcení kostela Božského Srdce Páně v Teplicích - Trnovanech. Hlavním celebrantem mše svaté bude litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Česko-německé setkání bude v odpoledních hodinách pokračovat v Dubí, kde byl kostel Panny Marie posvěcen před 103 lety. „Kéž jsou obě jubilea znamením úcty k našim předkům a zároveň projevem naší vděčnosti za všechno, čím po staletí kultivovali svůj rodný domov. Nechť je tato oslava pro naši generaci obnovenou výzvou k tvořivosti a ke spoluodpovědnosti za budoucí dobré sousedské vztahy mezi národy, zvou na slavnosti posvěcení obou kostelů teplická farnost a Městský úřad v Dubí.

Výroční den posvěcení kostela Božského Srdce Páně v Teplicích - Trnovanech zahájí v 10.00 hodin bohoslužba, kterou bude celebrovat Mons. Jan Baxant. Brixiho komorní soubor zde uvede Missu sollemnis in D skladatele Josefa Matyase Wolframa (1789 - 1839), někdejšího starosty města Teplice. U příležitosti posvěcení kostela v Dubí se bude v kostele Panny Marie konat od 16.00 hodin koncert vokální pěvecké skupiny z Děčína SOLIDEO. Vstup na koncert je volný.

 

Z historie: Dějiny kostela v Trnovanech

Růstem obyvatelstva v obci Trnovany vznikla kolem roku 1890 myšlenka založit fond na výstavbu kostela. Spolek pro stavbu kostela byl založen roku 1895. Ten shromažďoval na stavbu příspěvky. Postavením kostela bylo možno splnit podmínku pro povýšení obce na město. Od roku 1903 se do zahájení stavby aktivně zapojil nově ustanovený kněz P. Josef Seehan. Avšak zahájení stavby bylo odpůrci protahováno. Po velkém úsilí se konečně podařilo 7. prosince 1907 posvětit staveniště a začít se stavbou kostela. Dokončen byl za dva roky a posvěcen 24. října 1909. Následně se ještě dostavovala věž a dokončilo vnitřní vybavení. Tím mohly být Trnovany roku 1910 povýšeny na město a od roku 1940 se staly samostatnou farností. V současné době je kostel v péči místní farnosti pod vedením řeholních kněží Salesiánů Dona Bosca.

 

Dějiny kostela v Dubí

Myšlenka postavit kostel uzrála, když dubské zastupitelstvo zahájilo v září 1882 jednání s majitelem teplického panství - k němuž Dubí příslušelo - knížetem Edmundem Clary-Aldringenem. Dějiny stavby kostela začínají, když nejstarší syn Carlos převzal po smrti svého otce vedení panství. Poskytl spolku pro výstavbu kostela pozemek a finanční fond bohatě dotoval z vlastních prostředků. Projektu se ujal italský architekt P. Bigaglio. Vlastní stavba byla zahájena 28. června 1897. Přestože byl kostel posvěcen 21. října 1906, další výstavba i dokončení interiérů pokračovalo ještě mnoho roků. Dubí touto stavbou získalo jedinečnou dominantu, trojlodní baziliku ve stylu benátské gotiky, která působí i díky stavební materiálům (bílý a červený mramor dovezený z Itálie) v krajině Podkrušnohoří velmi exoticky. Součástí kostel je i hrobka rodu Clary-Aldringenů. V současné době je kostel v péči města Dubí. Ze strany katolické církve spadá kostel pod správu farnosti Novosedlice.