Štědrovečerní mše svatá a Boží hod vánoční v bohosudovské bazilice

Milena Davídková 26.prosince 2022
Bohosudovská bazilika Panny Marie Bolestné o letošních Vánocích byla naplněna radostí z narození našeho Pána Ježíše Krista jak o Štědrém večeru, kdy mši svatou sloužil farní vikář R.D. Christopher Cantzen, tak i o Božím hodu vánočním, kdy celebroval farář R.D. Michael-Philipp Irmer. Jáhenskou službu vykonával Mgr. Jiří Breu. Bazilika v Bohosudově je jedním z nejvýznamnějších poutních míst severních Čech, kde se lidé obracejí o pomoc k Panně Marii a nyní se mohou spolu s ní klanět u betléma Božímu synu, jehož porodila.
24. a 25. prosince 2022, Bohosudov
Foto: Irena Breuová