Štědrovečerní mše svatá pro rodiny s biskupem Janem

Jana Michálková 26.prosince 2012

Štědrovečerní mše svatá pro rodiny s biskupem JanemLitoměřický biskup Jan Baxant sloužil na Štědrý den, v pondělí 24. prosince 2012, v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích štědrovečerní mši svatou pro rodiny. Koncelebrantem mše svaté byl děkan městské farnosti Józef Szeliga.

 

Desítky rodin s dětmi na Štědrý den zcela zaplnily kostel, aby si v podvečer vánočních svátků spolu se svým biskupem připomněly narození Ježíše Krista v Betlémě a poděkovaly Pánu Bohu za to, že nám svého jednorozeného syna daroval.

V kázání biskup poukázal na to, že vánoční svátky jsou svátky rodiny, a zdůraznil, že lidé si mají být blízcí. Připomněl, že stejně tak, jako jsme my byli obdarováni tím, že se nám, lidem, Pán Ježíš, náš Spasitel, narodil, bychom měli toužit po tom obdarovávat druhé. „V rodině se tyto principy, toto jednání, tyto hodnoty budují, v nich jsme byli vychováváni, abychom si tyto základní rysy křesťanského jednání osvojili a sami tak jednali a ty, kteří přicházejí po nás, ke stejným hodnotám vedli, řekl biskup.

 

2012-12-24

2012-12-24

2012-12-24