Štědrovečerní mše svatá s biskupem Janem Baxantem

Dominik Faustus 25.prosince 2022

Na štědrý večer, v sobotu 24. prosince 2022 od 16 hodin, celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant štědrovečerní mši svatou v kostele Všech svatých v Litoměřicích. Koncelebroval děkan litoměřické farnosti U všech svatých J.M. can. ICLic. Józef Szeliga. Ve své promluvě se biskup Jan zamyslel nad skutečností, že máme jediného Spasitele a tím je Ježíš Kristus. To on z nás snímá tu nešťastnou myšlenku, že jsme ztraceni. „Spolehněte se na mě – v tom je ta vánoční naděje, že Ježíš je zachráncem světa, ví o situaci tohoto světa, ví o konkrétních podmínkách, ve kterých žijeme, spolehněme se tedy na Něj. Nechává nás sice, pro náš vlastní prospěch, projít všemi zkouškami, kterými on sám jako člověk procházel, ale s Ním neexistuje žádná situace, která by byla bezvýchodná. A my, smrtelníci ? Světu můžeme pomoci, když sami sebe zkrotíme a nebudeme si namlouvat, že svět zachráníme, když my sami se obrátíme k Pánu Bohu – svou duší, svým srdcem, když my se budeme snažit být lidmi lepšími, ušlechtilejšími. Dej Bůh, Boží Syn, Syn Panny Marie, aby o těchto Vánocích, které prožíváme se všemi okolnostmi, i těmi válečnými v nedaleké zemi, kéž bychom neztráceli naději a spoléhali na jediného Zachránce, jediného Spasitele – Ježíše Krista.“

Sobota 24. prosince 2022, kostel Všech svatých, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus