Sto let secesního kostela sv. Josefa v Rybništi

Martin Flosman, Marcel Hrubý 30.června 2011

Sto let secesního kostela sv. Josefa v RybništiDne 29. června 2011 uplynulo 100 let od slavnostního vysvěcení kostela sv. Josefa v Rybništi tehdejším litoměřickým biskupem Josefem Grossem.

Pontifikální mši sv. při příležitosti oslavy tohoto jubilea celebroval v sobotu 25. června litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Přítomni byli rovněž místní duchovní správce R.D. Antonín Sedlák, okrskový vikář děčínského vikariátu J.M.can. Alexej Baláž a další kněží. Obec Rybniště zastupovali starosta Ing. Roman Forfera a místostarostka Jaroslava Fišerová.

 

Relativně mladá obec Rybniště (Teichstadt) vznikla až okolo roku 1715 na místě vysušeného rybníka. Velký rozvoj zaznamenala po zprovoznění tratě Podmokly - Varnsdorf. Na sv. Josefa se odtud vždy putovalo do farního kostela ve Chřibské. V návaznosti na železnici vznikly v Rybništi průmyslové podniky a vzrostl počet obyvatel. Obec začala pomýšlet na stavbu vlastního kostela.

Pozemek na stavbu kostela darovala ve své závěti vdova Teresia Elstner z č.p. 30, která odpočívá na místním hřbitově. Stavba, která probíhala v letech 1909 - 1911, byla svěřena varnsdorfskému staviteli Antonu Möllerovi. Hlavním sponzorem se stal Spolek sv. Bonifáce v Praze - Emauzích.

Kostel sv. Josefa v Rybništi je příkladem secesní sakrální architektury, kterých není mnoho. Jedná se o jednolodní obdélnou stavbu s pětiboce uzavřeným presbytářem. Hranolová věž byla dostavena roku 1912. Kostel má dokonce svého identického dvojníka (i když se zrcadlově obráceným půsodrysem). Stejný kostel postavil stavitel Möller v Mokřinách u Aše.

Jednotné zařízení rybnišťského kostela má klasicistní prvky. Pneumatické varhany od firmy Schiffner jsou rovněž z roku 1911. Kostel byl renovován dle tehdejších možností v letech 1989 - 1990 a požehnán tehdejším biskupem ThDr. Josefem Kouklem při 80. výročí stavby 30. června 1990.

Dne 22. května 2004 byly požehnány dva nové zvony sv. Josef (615 kg, tón as1) a sv. Bonifác (280 kg, tón des1), které ve zvonici doplnily starý zvon  sv. Hermann (360kg, tón b1) z roku 1926, který přežil válečné rekvizice v roce 1942.

Nedělní bohoslužby se konají pravidelně ve farním kostele sv. Jiří ve Chřibské v 8.00 hodin, ve filiálním kostele sv. Josefa v Rybništi ve 14.00 hodin.