Studenti biskupského gymnázia ve Varnsdorfu navštívili Biskupství litoměřické

Jana Michálková 25.června 2013

Studenti biskupského gymnázia ve Varnsdorfu navštívili Biskupství litoměřickéStudenti biskupského gymnázia ve Varnsdorfu navštívili v úterý 25. června 2013 spolu se svými pedagogy Biskupství litoměřické. V biskupské rezidenci je přijal diecézní biskup Mons. Jan Baxant, následovala prohlídka katedrály sv. Štěpána a návštěva biskupské kurie.

 

Studenti kvinty osmiletého biskupského Gymnázia Varnsdorf přicestovali v úterý 25. června do Litoměřic, aby předali do archivu Biskupství litoměřického zapečetěnou dřevěnou schránku se záznamy o svém současném životě a uschovali ji tu k archivaci po dobu padesáti let.

„Bedna obsahuje svázanou knihu rukopisných prací studentů, některých tištěných věcí, CD s elektronickým záznamem, fotografie a drobnosti denní potřeby, které jsou teď momentálně studentům běžné a blízké, ale za padesát let jim třeba budou připadat jako kuriozita. Je na ní připevněna tabulka se seznamem žáků a jejich rodnými čísly, aby bylo za padesát let prokazatelné, kdo bude mít právo bednu vyzvednout a nahlédnout do jejího obsahu, vysvětlila třídní učitelka Martina Janáková, která tři desítky studentů na cestě do Litoměřic doprovázela. „Tato třída se na projektu podílela kompletně celá, v knize ale mají, spíše výběrově, práce i někteří studenti jiných tříd. Kniha je kalendářem, který reflektuje rok 2013, dodala.

„Psali jsme například dopis sami sobě, dopis někomu jinému a podobně, abychom si za padesát let vzpomněli na to, co jsme měli rádi, co jsme rádi dělali, upřesnila studentka Kristýna Krulišová.

Tento počin je podle slov Martiny Janákové součástí dlouhodobějšího projektu nazvaného Mezinárodní den prodavačů cibule, který probíhá ve spolupráci Gymnázia Varnsdorf a Lužickosrbského gymnázia Budyšín. „Otcem tohoto projektu, i této jeho konkrétní části, je ředitel školy Jiří Čunát, který v kvintě vyučuje a se studenty na přípravě a realizaci spolupracoval. (Více o projektech Gymnázia Varnsdorf naleznete na internetových stránkách školy: www.bgv.cz)

A protože je Gymnázium Varnsdorf biskupským gymnáziem (zřizovatelem školy je Biskupství litoměřické), spojili studenti návštěvu Litoměřic s návštěvou biskupské rezidence, kde je přijal biskup Jan Baxant, prohlídkou katedrály sv. Štěpána a úřadu Biskupství litoměřického, kde se setkali s archivářem Martinem Barusem.  Od něj si vyslechli krátce o historii biskupské kurie, o tom, jak funguje archiv biskupství, a mohli si prohlédnout i některé archiválie. Nakonec mu předali schránku s dokumenty.

Studenty rovněž doprovázela učitelka Marcela Svobodová a zástupci ředitele školy Jiří Jakoubek a František Paulus.