Studenti historie na letní praxi na litoměřickém biskupství

Milena Davídková 20.července 2018
V týdnu od 16. července 2018 se skupinka studentů historie pod vedením Mgr. Jany Oppeltové, Ph.D. z filosofické fakulty olomoucké univerzity seznamuje při letní praxi s archivními materiály litoměřického biskupství. Při vkládání údajů do archivního systému je jim nápomocen archivář litoměřického biskupství Mgr. Martin Barus a Mgr. Filip Krinke. Studenty přijal v pondělí 16. července 2018 na své rezidenci také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Program těchto letních studijních praxí probíhá již několik let a mezi litoměřickým biskupstvím a olomouckou univerzitou tak existuje dlouholetá dobrá spolupráce. 


Letní praxe studentů, biskupská konzistoř, 18. července 2018

Foto: Martin Davídek