Studenti muzikologie na praxi na litoměřickém biskupství

Dominik Faustus 17.května 2022

V pondělí 16. května 2022 přivítalo litoměřické biskupství na praxi při zpracovaní údajů ze starých tisků skupinu studentů 1. ročníku muziokologie z Olomoucké univerzity. Jedná se o tradiční několikadenní odbornou praxi, kterou v archivu biskupství již několikátým rokem studenti absolvují pod vedením Mgr. Jany Oppeltové, Ph.D. Ze strany litoměřické diecéze je jim nápomocen a do praxe studenty uvádí archivář biskupství Mgr. Martin Barus. Studenty přivítal generální vikář Mons. Martin Davídek, který jim popřál příjemný pobyt a také pohovořil o tradici liturgické hudby v litoměřické diecézi.

Pondělí 16. května 2022, biskupská kurie na Dómském náměstí, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus