Studenti z Olomouce absolvovali letní seminář v Litoměřicích

Mgr. Martin Barus, archivář Biskupství litoměřického 22.srpna 2011

Studenti z Olomouce absolvovali letní seminář v LitoměřicíchBudoucí historici z Olomouce absolvovali v Litoměřicích letní seminář nazvaný „Církevní knihovny a památky severních Čech“. Druhý týden v srpnu pomáhali třídit svozy knihoven a archiválií z jednotlivých farností litoměřické diecéze, které byly uloženy v depozitářích biskupství.

 

Ve dnech 6. až 14. srpna 2011 probíhal v Litoměřicích letní seminář Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s názvem „Církevní knihovny a památky severních Čech, kterého se pod vedením dr. Jany Oppeltové, biskupského archiváře Mgr. Martina Baruse a katalogizátora litoměřické kapitulní knihovny Bc. Filipa Krinkeho zúčastnilo 14 studentů. Náplní jejich práce bylo třídění různých svozů knihoven a archiválií z jednotlivých farností, které byly uloženy v depozitářích biskupství. Primární tedy bylo určit provenienci daných písemností a posléze od sebe oddělit knihovní a archivní fond. K archiváliím byl pořizován jejich alespoň základní soupis. Již vytříděné knihy byly alespoň jednoduchým způsobem katalogizovány a ukládány ve vhodných podmínkách. Seminář však nebyl komponován jako vysloveně pracovní, jeho součástí byly rovněž exkurze do Roudnice nad Labem, Libochovic, Oseka, Loun, Cítolib a Úštěka.

Během prací se podařilo objevit cenné soubory farních knihoven z Milešova, Sutomi, Libochovan či Libáně. Mezi knihami bylo objeveno rovněž mnoho svazků náležejících původně do knihovny litoměřického kněžského semináře. Zajímavé bylo i množství notového materiálu. Z větších archivních souborů lze pak zmínit fondy farností Brozany, Libáň, Osenice a Krnsko. Mezi nejzajímavější „objevy rozhodně patří matrika litoměřického bratrstva sv. Barbory ze 17. a 18. století, matrika pokřtěných farnosti Sutom ze 17. století či misál z r. 1679 podepsaný slavným Zdeňkem Kaplířem ze Sulevic a později věnovaný tehdy nově vybudovanému kostelu v Milešově.

Celý seminář navazuje na již dlouholetou spolupráci litoměřického biskupství a olomoucké Katedry historie (zejména pomoc při pořádání kapitulní knihovny), která bude pokračovat i v následujících letech, a vzhledem ke schválenému grantu, který olomoucká Katedra historie získala, se bude tato spolupráce zřejmě prohlubovat.