Studenti z Univerzity Palackého v Olomouci vykonávali svoji praxi na litoměřickém biskupství

Marie Koscelníková 25.srpna 2010

Studenti z Univerzity Palackého v Olomouci vykonávali svoji praxi na litoměřickém biskupství V prostorách litoměřické kapituly a biskupství ve dnech 16. – 21. srpna 2010 vykonávali svoji praxi studenti oboru archivnictví z Katedry Historie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, při pořádání knih a archiválií.

 

Pod vedením Mgr. Jany Oppeltové, Ph.D. pořádají studenti z olomoucké univerzity fondy kapitulní knihovny již několik let. Letos se věnovali materiálům, které sem byly svezeny z různých far z celé diecéze a byly uskladněny v nevyhovujících podmínkách. Byly zde knihy, (např. Bible, liturgické knihy, kázání) i archiválie (např. knihy biřmovanců, účty a soupisy inventáře z jednotlivých far). Mezi zajímavé patří fond farní knihovny v Krásné, který obsahuje knihy z první poloviny 18. století. Další vzácnou knihou je prvotisk z roku 1497, vytištěn v Bazileji, obsahující část díla sv. Augustina.
Některé knihy byly v neutěšeném stavu, zasažené plísní. Ty se po ošetření lihem uskladnily ve vhodnějších podmínkách.
Během týdne se zde vystřídalo třináct studentů a dobrovolníků. Ubytováni byli v DDKT.