Studenti z Varnsdorfu vystavují v Litoměřicích

Jana Michálková 18.září 2015

Studenti z Varnsdorfu vystavují v LitoměřicíchV jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích byla ve čtvrtek 17. září 2015 slavnostně zahájena výstava obrazů a fotografií studentů výtvarného semináře Goya, který na biskupském Gymnáziu Varnsdorf - Akademii příslibu vede Jan Hedvík, trvalý jáhen z děkanství v České Kamenici.

 

„Práce vznikaly bez předem daných témat, často v úzkostných zápasech, tápání a hledání skryté harmonie a motivů, jež bývají základem skutečného výtvarného projevu. Není cílem výtvarného semináře vnutit vlastní rukopis a výtvarné vidění studentům, ale doprovázet je, aby se otevřeli vlastnímu projevu a to nejen výtvarnému, uvedl Jan Hedvík.

Výstavu zahájil generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl za účasti ředitele biskupského Gymnázia Varnsdorf Jiřího Jakoubka, jeho zástupce Františka Pauluse, studentů gymnázia a jejich rodičů a přátel. Vernisáže se rovněž účastnil J. M. can. Karel Jordán Červený, čestný kanovník svatoštěpánské kapituly a děkan Římskokatolické farnosti - děkanství Česká Kamenice, a další hosté.

P. Stanislav Přibyl hovořil o tom, že umění má vést ke snaze o krásu vlastního života. Poukázal na to, že umění je souzvukem kreativity, vnitřní kázně a dovednosti, a poděkoval všem, kteří v sobě dar umění objevili a rozvíjejí ho, a také těm, kteří dokázali pro dar umění nadchnout druhé a naučili se dívat a spolupracovat s vlastním obdarováním.

Akademie příslibu, tj. školní klub a středisko volného času, byla založena při biskupském Gymnáziu Varnsdorf před pěti lety. Mimořádná je v tom, že nabízí zdarma široké spektrum mimoškolních aktivit jak studentům gymnázia, tak zájemcům z ostatních škol a z řad veřejnosti. Vychází z principů americké Promise academy, kterou založil v roce 2004 aktivista Geoffrey Canada jako vrchol velkého projektu na povznesení newyorské černošské čtvrti Harlem. Akademie příslibu je vystavěna na křesťanských principech a opírá se o rodinnou atmosféru školy. Zabezpečuje zájmovou činnost, rekreaci, tělesné aktivity, kulturní vyžití, aktivní odpočinek, regeneraci, pomoc při studiu a samostudiu. Důležitá je i její funkce sociální. Jedná se o vůbec první zařízení tohoto druhu v Evropě.

Výstava nazvaná Zrcadlení bude v jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích přístupná do 18. října, otevřeno je denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin.

Akce se koná ve spolupráci Gymnázia Varnsdorf, Biskupství litoměřického, které je zřizovatelem tohoto gymnázia, a Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

 

2015-09-17

2015-09-17

Fotografie z instalace výstavy. Na snímcích jsou studenti výtvarného semináře Lucie Dubcová a Lukáš Urban. Foto: Jana Michálková