Studentská mše svatá

Marie Koscelníková 1.listopadu 2011

Studentská mše svatá V kostele Nejsvětější Trojice v Ústí nad Labem Střekově celebroval ve středu 26. října 2011 litoměřický biskup Mons. Jan Baxant mši svatou pro studenty středních a vysokých škol.

 

Spolu s ním koncelebrovali J. M. can. Miroslav Šimáček, arciděkan v Ústí nad Labem, R.D. Josef Mazura, administrátor v Ústí nad Labem Střekově a R.D. Josef Hurt, administrátor v Kryrech.

Mons. Jan Baxant ve své homilii připomněl autoritu učitele-učitelky. „Je to přece poslání a ne jen zaměstnání. Někdy se rodiče před svými dětmi i před svými staršími dětmi - studenty o učitelce-učiteli nevyjadřují hezky. Ničí se pak učitelská autorita. Tu však učitelé-učitelky si mohou uchovat, pokud si své povolání zamilují a současně budou mít rádi své žáky a studenty. To, myslím, platí na všech druzích škol: mateřských, základních, středních i vysokých. Nelze přece o učitelích uvažovat jen s otázkou, kolik mají platu, zdůraznil litoměřický biskup.

Po mši svaté se Mons. Jan Baxant setkal s přítomnými učiteli, profesory a studenty.