Výstava Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice

Jana Michálková 25.listopadu 2011

Výstava Sv. Anežka Česká – princezna a řeholniceV Anežském klášteře v Praze byla ve čtvrtek 24. listopadu 2011 zahájena výstava „Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice“, věnovaná jedné z nejvýznamnějších žen přemyslovské dynastie, dceři krále Přemysla Otakara I. Výstava, kterou vrcholí Rok sv. Anežky České, bude pro veřejnost otevřena od 25. listopadu 2011 do 25. března 2012.

 

Tato první rozsáhlá monografická výstava o sv. Anežce České zahrnuje na 300 vzácných exponátů z oboru malířství, sochařství, architektonické plastiky, uměleckého řemesla i archeologických nálezů, mezi nimi i literární památky a unikátní, jen zřídka prezentované historické dokumenty.

Výstavu pořádá Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií Praha. Partnery jsou Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, Národní archiv a Univerzita Karlova. Záštitu převzal prezident České republiky Václav Klaus, ministr kultury ČR Jiří Besser a primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda.

Otevřeno je denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.