Sv. Valentin a svatovalentinská úcta v litoměřické diecézi

Milena Davídková 14.února 2019

14. února si církev připomíná sv. Valentina, který je podle tradice patronem mladých lidí a zvláště jejich čisté a oddané lásky. Co se týče původu, existují dvě tradice křesťanské a jedna předkřesťanská. Sv. Valentin byl knězem v Římě za panování císaře Claudia II. Gothica (268-270). Podle legendy kněz Valentin tajně sezdával budoucí římské vojáky, protože vojákům bylo v té době císařem zakázáno vstupovat do manželství. Odtud zřejmě pramení vztah k svátku zamilovaných. Rozšířené svatovalentinské oslavy zřejmě pocházejí od svátku biskupa Valentina z Terni, který ovšem není uváděn v martylogiu a žil na počátku 3. století po Kristu. Jednalo se také o křesťanské nahrazení starších pohanských římských slavností, které se konaly 14. února, kdy byla oslavována bohyně Juno, považovaná za ochránkyni partnerských vztahů v manželství a ochránkyni rodin. Posílání Valentinských pohlednic ("valentinek") lze vystopovat až v 15. století, kdy ji prý manželce z londýnského vězení poslal orleánský vévoda Charles, tradicí se „valentinky“ staly až v 19. století. V moderním světě se svatovalentinské oslavy jako svátku zamilovaných rozšířily z anglosaských zemí do celého světa a nabyly různých forem.

52991V litoměřické diecézi se nachází poutní kostel sv. Valentina v Novosedlicích, a je jedním z deseti hlavních poutních míst v diecézi s úctou ke svatým. Původní gotický kostel pochází ze 14. století a byl připomínán písemně roku 1384 jako farní kostel. V letech 1710-1711 byl kostel zbarokizován. Kostel je nadále živým poutním místem a bývá vyhledáván každoročně zvláště v blízkosti 14. února.

Také v letošním roce se bude v neděli 17. února od 10 hodin konat v Novosedlicích Svatovalentinská pouť s  litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem.


Zdroje:
Wikipedie
Světci k nám hovoří (http://catholica.cz/?id=721)
Jaroslav Macek, 950 let litoměřické kapituly, Karmelitánské nakladatelství, 1997
Foto: M. Davídková